Instagram Başlıca Gönderilerde Yer Almak

Dünyanın en önemli sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram, kullanıcıların çok daha fazla kişiye ulaşması için bir takım uygulamalar yapıyor. Instagram başlıca gönderilerde yer almak bu uygulamalardan birisidir ve kullanıcılar bu sayede istemedikleri kadar büyük bir kitleye ulaşma imkânı yakalamaktadır.

Instagram, çok kısa bir süre içinde önemli kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Bu sayıya bağlı olarak buradaki kitlenin çok fazla olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yakın zamanda yapılan açıklamalarda, Instagram’ın toplam kullanıcı sayısının 1 milyar barajını aştığı açıklanmış ve söz konusu durum sosyal medya platformlarında çok büyük yankı uyandırmıştı. Çünkü Instagram 2010 yılında kurulan bir sosyal medya platformudur. Diğer sosyal medya platformlarının çok daha önce kurulduğu dikkate alınır ve kullanıcı sayıları karşılaştırılırsa Instangram tarafından elde edilen başarı çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır.

Instagram uygulaması içerisinde çok sayıda farklı bölüm olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu farklı bölümlerden bir tanesi de başlıca gönderiler adı altındaki alandır. Burada bulunan gönderiler herkes tarafından çok rahat bir şekilde görülebilmekte ve buna bağlı olarak söz konusu alandaki gönderileri izleyen kullanıcı sayısı milyonlarla ifade edilebilmektedir. Bu durum kullanıcıların başlıca gönderiler bölümüne girme isteğine kamçılamakta ve bunu nasıl yapılacağını öğrenmek için çaba harcamalarına neden olmaktadır. Öncelikle belirtilmesi gereken husus, başlıca gönderiler kısmı, Instagram tarafından geliştirilen özel bir algoritma tarafından belirlenmektedir.

Sosyal medya kullanıcılarının neredeyse tamamının temel hedefi daha çok insan ulaşmaktır. Paylaşılan yazılar ya da eklenen videoların olabildiğince daha fazla insana ulaşması, kullanıcıların en önemli isteklerinden bir tanesi olup bunun temel nedeni ise sosyal medya platformları kullanılarak popülaritenin artırılmasıdır.

İnsanlar arası etkileşimin çok fazla olduğu sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, gün içinde yüz milyonlarca aktif kullanıcıya hitap ediyor. Ülkemizdeki kullanıcı sayısı dikkate alındığında buranın ne kadar önemli bir mecra olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Instagram başlıca gönderilerde yer almak, bu büyük potansiyele çok kısa sürede ulaşma anlamına geliyor. Söz konusu potansiyel ticaret ya da farklı bir amaç için kullanılabileceği gibi sadece popüler olabilmek amacı ile de kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak herkesin amacı farklı olsa da temel hedef başlıca gönderiler arasında yer almak ve böylece daha fazla insan tarafından fark edilmektedir.